Januari 2023

Newsback

Newsback är ett företag som tillhandahåller manipuleringssäkra innehållsregister för medier och organisationer, tack vare sin omfattande övervakning av tryckta texter, radio, tv och webb i kombination med högkvalitativ igenkänningsteknik, med hjälp av artificiell intelligens i stor skala. Newsback-tekniken stöder idén att allt innehåll som har skapats är unikt. Allt innehåll bör kunna spåras från sitt ursprung till dess användning och spridning. Det ska också vara lätt att identifiera när innehållet eventuellt har manipulerats. Att förstå informationens kronologi ger ett större förtroende för källan. Den gör det möjligt för mediepersonal och offentliga organisationer, liksom för alla medborgare, att bilda sig en bättre uppfattning och fatta mer välgrundade beslut om den information de tittar på.

Download Report Signatory Newsback , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.