Januari 2023

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe)

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) är den europeiska sammanslutning som representerar det breda ekosystemet för digital reklam och marknadsföring, med 25 nationella sammanslutningar vars 5000+ medlemmar inkluderar annonsörer, byråer, publicister och teknikföretag. Med över 90 företag i sitt direkta medlemskap och genom sitt medlemskap i nationella IAB:s och medie-, teknik- och marknadsföringsföretag är dess uppdrag att leda politisk representation och främja industrisamarbete för att leverera ramar, standarder och branschprogram som gör det möjligt för företag att blomstra på den europeiska marknaden. IAB Europe är medveten om utmaningen med desinformation och anser att det i detta sammanhang ligger i vårt gemensamma intresse att se till att det digitala ekosystemet fortsätter att tillhandahålla korrekt information och åsikter på villkor som är tillgängliga och överkomliga för alla medborgare.

Download Report Signatory IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.