Januari 2023

Globsec

GLOBSEC är en ledande icke-statlig tankesmedja baserad i Centraleuropa som arbetar för att öka säkerhet, välstånd och hållbarhet i Europa och i hela världen. Dess uppdrag är att påverka framtiden genom att skapa nya idéer och lösningar för en bättre och säkrare värld.

Uppdraget för GLOBSEC:s centrum för demokrati och motståndskraft, för vilket undertecknandet av denna uppförandekod är relevant och som kommer att genomföra åtagandena och åtgärderna, är att skydda grundläggande demokratiska värderingar och processer genom att generera nya idéer, tillhandahålla kreativa lösningar och engagera relevanta intressenter för att driva på en positiv förändring mot mer motståndskraftiga demokratier i en digital tidsålder. Detta uppnås genom att bedriva forskning på områdena informationsoperationer, hybridhot, valstörningar, reglering av sociala medier och öppenhet samt genom att ge rekommendationer till en rad olika intressenter. Efter att ha identifierat känsliga områden genomför programmet innovativa aktiviteter för att bidra till att demokratier blir motståndskraftiga på det mest praktiska sättet.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.