Januari 2023

Faktograf

Faktograf – Association for the Informed Public är en ideell förening som ger ut Faktograf.hr – ett online-medieutbud som specialiserar sig på faktagranskning i Kroatien.

 

Faktograf är en verifierad medlem av International Fact-Checking Network, en aktiv deltagare i inrättandet av European Fact-Checking Standards Network och grundande medlem av SEE Check – nätverket av sex faktagranskare i Sydösteuropa.

Faktograf är registrerad som en elektronisk publikation hos byrån för elektroniska medier i Kroatien.

Faktograf är intresserad av offentlig politik som är relevant för desinformation och desinformation, öppenhet och tillgång till data och kunskap, god samhällsstyrning och demokrati samt en miljö som möjliggör livskraftig journalistik i allmänhetens intresse, och är därför registrerad i öppenhetsregistret med ID 521295644592-54.

Faktograf har undertecknat uppförandekoden för desinformation sedan den 15 juni 2022.

 

Faktograf.hr har fyra särskilda avdelningar och detta är deras produktionsuppgifter:

 • Pod povećalom/Focused ger djupgående rapportering och analys av viktiga frågor.
  • 1-31 januari 2023: 6 artiklar
  • 1 augusti 2022 – 31 januari 2023: 47 artiklar.
 • Razotkriveno/Exposed publicerar avslöjanden av felaktig information som delas och desinformation som sprids på sociala nätverk (genom Metas program för faktagranskning av tredje part).
  • 1-31 januari 2023: 41 artiklar
  • 1 augusti 2022 – 31 januari 2023: 248 artiklar.
 • Ocjena točnosti/Accuracy check är inriktad på att kontrollera fakta och hålla politiker och andra aktörer av allmänt intresse ansvariga för sina offentliga uttalanden,
  • 1-31 januari 2023: 9 artiklar
  • 1 augusti 2022 – 31 januari 2023: 47 artiklar.
 • Pitali ste/You asked ger våra läsare artiklar om ämnen och frågor som de vill veta mer om – från faktagranskning av politiska uttalanden till att avslöja aktuella kriser.

Under de senaste sex månaderna (1 augusti 2022 – 31 januari 2023) har Faktograf registrerat sju relevanta hot mot våra journalisters säkerhet.

När det gäller uppgifter om räckvidden för Faktograf.hr:s webbplats har vi tillgång till data från Google Analytics från den 1 augusti 2022 till den 12 december 2022:

 • Sidvisningar: 542,300
 • Användare: 342,973
 • Land – Kroatien: 267 724
 • Språk:
  • hr-hr: 134,553 (39.23% av totalen)
  • hr: 62 183 (18,13 % av totalen)

Den 19 december 2022 slutade vi använda Google Analytics för att följa GDPR och började testa potentiella GDPR-vänliga verktyg för att kunna använda dem för framtida rapportering.

I början av 2023 bestod Faktografs team av 14 personer(Impressum här), organiserade så att de redaktionella friheterna och ansvaret garanteras av redaktionens stadga(tillgänglig här).

Download Report Signatory Faktograf , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.