január 2023

Who Targets Me

Who Targets Me sa snaží pochopiť a informovať o využívaní online politickej reklamy. Zasadzujeme sa za transparentné a zodpovedné využívanie politickej reklamy a v tejto oblasti spolupracujeme so stranami a kandidátmi, platformami, vládami a regulačnými orgánmi. Vykonávame tiež primárny výskum a vytvárame nástroje, ktoré pomáhajú jednotlivcom a kolegom výskumníkom pochopiť rozšírenosť, povahu a vplyv online politickej reklamy.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.