január 2023

NewsGuard

Spoločnosť NewsGuard, ktorú v marci 2018 založili mediálny podnikateľ a oceňovaný novinár Steven Brill a bývalý vydavateľ Wall Street Journal Gordon Crovitz, poskytuje hodnotenie dôveryhodnosti a podrobné „výživové štítky“ pre tisíce spravodajských a informačných webových stránok. NewsGuard hodnotí všetky spravodajské a informačné webové stránky, ktoré predstavujú 95 % online návštevnosti v USA, Veľkej Británii, Kanade, Nemecku, Francúzsku a Taliansku. V auguste 2022 bol NewsGuard spustený aj v Rakúsku. Medzi produkty NewsGuard patria NewsGuard, BrandGuard, ktorý pomáha obchodníkom, ktorí sa zaujímajú o bezpečnosť svojich značiek, a katalóg najlepších hoaxov Misinformation Fingerprints.

V júni 2022 sa spoločnosť NewsGuard stala signatárom Posilneného kódexu postupov Európskej únie v oblasti dezinformácií.
Spoločnosť NewsGuard podpísala všetky opatrenia, ktoré sa týkajú jej služieb, a zaviazala sa zachovať svoje novinárske postupy, ktoré zahŕňajú nezávislý, nestranný a apolitický prístup, úplnú transparentnosť metodiky a poskytnutie „práva byť vypočutý“ vydavateľom prostredníctvom výzvy na vyjadrenie, ak sa vydavatelia považujú za subjekty, ktoré nespĺňajú určité kritériá. Okrem toho sa spoločnosť NewsGuard zaviazala, že bude aj naďalej posilňovať svoje úsilie v oblasti mediálnej gramotnosti v spolupráci s verejnými knižnicami a školami, aby pomohla používateľom rozvíjať kritické myslenie a online povedomie prostredníctvom svojho nástroja na rozšírenie prehliadača.

Download Report Signatory NewsGuard , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.