január 2023

PagellaPolitica / Facta.news

Pagella Politica a Facta news sa za takmer desať rokov svojej činnosti etablovali ako vedúce osobnosti v oblasti overovania politických faktov a v diskusii o dezinformáciách v Taliansku a stali sa dvoma najviditeľnejšími projektmi v Európe. Pagella Politica a Facta news sú členmi Medzinárodnej siete na kontrolu faktov (IFCN) a patria medzi zakladateľov kľúčových projektov na úrovni EÚ zameraných na boj proti dezinformáciám vrátane EDMO, IDMO a EFCSN. Pagella Politica a Facta news sa tiež aktívne podieľajú na akciách zameraných na mediálnu gramotnosť v školách, na univerzitách a v iných vzdelávacích centrách v Taliansku.

Download Report Signatory PagellaPolitica / Facta.news , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.