január 2023

Newsback

Newsback je spoločnosť, ktorá poskytuje médiám a organizáciám registre obsahu odolné voči neoprávnenej manipulácii vďaka komplexnému monitorovaniu tlače, rozhlasu, televízie a webu v kombinácii s vysokokvalitnou technológiou rozpoznávania s využitím umelej inteligencie vo veľkom rozsahu. Technológia Newsback podporuje myšlienku, že každý vytvorený obsah je jedinečný. Všetok obsah by mal byť vysledovateľný od svojho pôvodu a počas celého používania a šírenia. Malo by byť tiež ľahké identifikovať, kedy bol obsah potenciálne zmanipulovaný. Pochopenie chronológie informácií poskytuje väčšiu dôveru v ich zdroj. Umožňuje pracovníkom médií a verejným organizáciám, ako aj všetkým občanom, aby si vytvorili lepší úsudok a prijímali informovanejšie rozhodnutia o sledovaných informáciách.

Download Report Signatory Newsback , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.