január 2023

Microsoft

Microsoft je technologická spoločnosť, ktorej poslaním je umožniť každému človeku a každej organizácii na svete dosiahnuť viac. Snažíme sa vytvárať miestne príležitosti, rast a vplyv v každej krajine na svete. Naše platformy a nástroje pomáhajú zvyšovať produktivitu malých podnikov, konkurencieschopnosť veľkých podnikov a efektívnosť verejného sektora. Podporujú tiež nové začínajúce podniky, zlepšujú výsledky v oblasti vzdelávania a zdravia a posilňujú ľudskú vynaliezavosť.

*

Spoločnosť bola založená v roku 1975 a vyvíja a podporuje softvér, služby, zariadenia a riešenia, ktoré prinášajú zákazníkom novú hodnotu a pomáhajú ľuďom a podnikom naplno využiť ich potenciál. Ponúkame celý rad služieb vrátane cloudových riešení, ktoré zákazníkom poskytujú softvér, služby, platformy a obsah, a poskytujeme podporu riešení a poradenské služby. Poskytujeme tiež relevantnú online reklamu globálnemu publiku. Medzi naše produkty patria operačné systémy, aplikácie pre rôzne zariadenia, serverové aplikácie, aplikácie pre obchodné riešenia, nástroje na správu počítačov a serverov, nástroje na vývoj softvéru a videohry. Navrhujeme a predávame aj zariadenia vrátane počítačov, tabletov, herných a zábavných konzol, iných inteligentných zariadení a súvisiaceho príslušenstva.

*

Download Report Signatory Microsoft , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.