január 2023

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe)

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) je združenie na európskej úrovni, ktoré zastupuje široký ekosystém digitálnej reklamy a marketingu, s 25 národnými združeniami, ktorých viac ako 5000 členov zahŕňa inzerentov, agentúry, vydavateľov a technologické spoločnosti. Jej poslaním je viesť politické zastúpenie a podporovať spoluprácu v odvetví s cieľom vytvoriť rámce, normy a priemyselné programy, ktoré umožnia podnikom prosperovať na európskom trhu, a to prostredníctvom viac ako 90 spoločností, ktoré sú jej priamymi členmi a členmi národných orgánov IAB a mediálnych, technologických a marketingových spoločností. IAB Europe si uvedomuje problém dezinformácií a verí, že v tejto súvislosti je v našom spoločnom záujme zabezpečiť, aby digitálny ekosystém naďalej poskytoval presné informácie a názory za podmienok, ktoré sú prístupné a dostupné pre všetkých občanov.

Download Report Signatory IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.