január 2023

Faktograf

Faktograf – Združenie pre informovanú verejnosť je neziskové združenie, ktoré vydáva Faktograf.hr – internetové médium špecializované na overovanie faktov v Chorvátsku.

 

Faktograf je overeným členom Medzinárodnej siete pre kontrolu faktov, aktívne sa podieľa na vytvorení Európskej siete pre kontrolu faktov a je zakladajúcim členom SEE Check – siete 6 subjektov na kontrolu faktov v juhovýchodnej Európe.

Faktograf je registrovaný ako elektronická publikácia v Chorvátskej agentúre pre elektronické médiá.

Faktograf sa zaujíma o verejné politiky týkajúce sa dezinformácií a dezinformácií, transparentnosti a prístupu k údajom a poznatkom, dobrej správy vecí verejných a demokracie, ako aj o prostredie umožňujúce životaschopnú žurnalistiku vo verejnom záujme, a preto je zaregistrovaný v Registri transparentnosti pod identifikačným číslom 521295644592-54.

Faktograf je signatárom Kódexu postupov v oblasti dezinformácií od 15. júna 2022.

 

Faktograf.hr má štyri špecifické sekcie a tieto sú ich výrobnými údajmi:

 • Pod povećalom/Focused poskytuje hĺbkové správy a analýzy dôležitých otázok
  • január 1-31, 2023: 6 článkov
  • august 1, 2022 – január 31, 2023: 47 článkov
 • Razotkriveno/Exposed zverejňuje vyvrátenia dezinformácií, ktoré sa zdieľajú, a dezinformácií, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach (prostredníctvom programu Meta’s Third Party Fact-Checking).
  • január 1-31, 2023: 41 článkov
  • august 1, 2022 – január 31, 2023: 248 článkov
 • Ocjena točnosti/Accuracy check sa venuje kontrole faktov a zodpovednosti politikov a iných zainteresovaných strán verejného záujmu za ich verejné vyhlásenia,
  • január 1-31, 2023: 9 článkov
  • august 1, 2022 – január 31, 2023: 47 článkov
 • Pitali ste/You asked poskytuje našim čitateľom články o témach a problémoch, o ktorých chcú vedieť viac – od overovania faktov o politických vyhláseniach až po vyvracanie aktuálnych kríz.

Za posledných 6 mesiacov (1. august 2022 – 31. január 2023) Faktograf zaznamenal 7 relevantných ohrození bezpečnosti našich novinárov.

Pokiaľ ide o údaje o dosahu webovej stránky Faktograf.hr, máme prístup k údajom služby Google Analytics od 1. augusta 2022 do 12. decembra 2022:

 • Zobrazenia stránky: 542,300
 • Používatelia: 342,973
 • Krajina – Chorvátsko: 267 724
 • Jazyk:
  • hod-hod: 134 553 (39,23 % z celkového počtu)
  • hr: 62 183 (18,13 % z celkového počtu)

19. decembra 2022 sme prestali používať službu Google Analytics, aby sme vyhoveli nariadeniu GDPR, a začali sme testovať potenciálne nástroje, ktoré by boli vhodné pre GDPR, aby sme ich mohli používať na budúce vykazovanie.

Na začiatku roka 2023 tvorilo tím Faktografu 14 ľudí(Impressum tu), ktorí boli organizovaní tak, aby redakčné slobody a povinnosti boli zaručené štatútom redakcie(prístupný tu).

Download Report Signatory Faktograf , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.