január 2023

DoubleVerify

DoubleVerify („DV“) (NYSE: DV) je popredná softvérová platforma na meranie a analýzu digitálnych médií. Naším poslaním je posilniť digitálny reklamný ekosystém, zvýšiť jeho bezpečnosť, a tým zachovať spravodlivú výmenu hodnôt medzi kupujúcimi a predávajúcimi digitálnych médií. Stovky inzerentov z rebríčka Fortune 500 využívajú naše objektívne údaje a analytiku na zvýšenie kvality a účinnosti kampaní a na maximalizáciu návratnosti investícií do digitálnej reklamy na celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.doubleverify.com.

Download Report Signatory DoubleVerify , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.