január 2023

Demagog

Združenie Demagog je prvou poľskou organizáciou na kontrolu faktov. Od roku 2014 sa Demagog zameriava na overovanie výrokov politikov a nepravdivých informácií s cieľom znížiť šírenie falošných správ v sociálnych médiách. Naším hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu verejnej diskusie poskytovaním objektívnych a spoľahlivých informácií občanom.

Od mája 2019 je združenie členom Medzinárodnej siete na kontrolu faktov a partnerom programu Meta na kontrolu faktov tretích strán. Sme tiež súčasťou komunity pre kontrolu faktov EDMO (European Digital Media Observatory).

Sme členmi konzorcia, ktoré vedie projekt European Fact-Checking Standards Network, ktorého cieľom je vytvoriť inštitucionálny rámec pre európsku komunitu overovania faktov.

Download Report Signatory Demagog , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.