január 2023

Adobe

Spoločnosť Adobe je celosvetovým lídrom v oblasti digitálneho marketingu a digitálnych mediálnych riešení. Od založenia spoločnosti v decembri 1982 posúvame hranice kreativity prostredníctvom produktov a služieb, ktoré našim zákazníkom umožňujú vytvárať, nasadzovať a vylepšovať digitálny obsah. Naším cieľom je slúžiť tvorcovi a rešpektovať spotrebiteľa a naše dedičstvo je založené na poskytovaní dôveryhodných a inovatívnych riešení našim zákazníkom.

S rastúcim objemom a rýchlosťou tvorby digitálneho obsahu vrátane syntetických médií je veľmi dôležité zabezpečiť transparentnosť, porozumenie a dôveru v to, čo konzumujeme online, a zároveň posilniť postavenie spotrebiteľov. Spoločnosť Adobe cíti zodpovednosť za podporu tvorivej komunity a celej spoločnosti a zaväzuje sa hľadať riešenia, ktoré riešia problémy manipulovaných médií a dezinformácií.

Preto sa spoločnosť Adobe a naša práca v rámci iniciatívy Autentickosť obsahu (CAI) zameriavajú na pôvod obsahu. Zameriavame sa na medziodvetvovú účasť s otvoreným, rozšíriteľným prístupom k transparentnosti médií, ktorý umožňuje lepšie hodnotenie obsahu.

Download Report Signatory Adobe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.