Ianuarie 2023

VOST Europe

VOST Europe, reprezentată legal de
VOST Portugal – Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência (Asociația voluntarilor digitali în situații de urgență)
, este o federație de VOST (Virtual Operations Support Teams) din Europa, reprezentând peste 2000 de voluntari digitali din spațiul european. Dintre activitățile desfășurate de aceste echipe, care sunt relevante pentru Codul de bune practici, se remarcă monitorizarea rețelelor sociale, dezmințirea dezinformării și dezinformării în timp aproape real, dezvoltarea de proiecte de educație mediatică și digitală și verificarea faptelor.

Download Report Signatory VOST Europe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.