styczeń 2023 r.

Who Targets Me

Who Targets Me pracuje nad zrozumieniem i raportowaniem na temat wykorzystania reklamy politycznej online. Opowiadamy się za przejrzystym, odpowiedzialnym wykorzystaniem reklamy politycznej, współpracując w tym zakresie z partiami i kandydatami, platformami, rządami i regulatorami. Prowadzimy również badania pierwotne i tworzymy narzędzia, które pomagają osobom prywatnym i innym badaczom zrozumieć powszechność, charakter i wpływ reklamy politycznej online.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.