styczeń 2023 r.

VOST Europe

VOST Europe, prawnie reprezentowany przez
VOST Portugal – Stowarzyszenie Wolontariuszy Cyfrowych w Sytuacjach Kryzysowych
jest federacją VOST (Virtual Operations Support Teams) w Europie, reprezentującą ponad 2000 cyfrowych wolontariuszy w przestrzeni europejskiej. Z działań wykonywanych przez te zespoły, które są istotne dla Kodeksu Praktyk, podkreślamy monitorowanie sieci społecznościowych, obalanie dezinformacji i dezinformacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, rozwój projektów w zakresie umiejętności korzystania z mediów i technologii cyfrowych oraz sprawdzanie faktów.

Download Report Signatory VOST Europe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.