styczeń 2023 r.

PagellaPolitica / Facta.news

Pagella Politica i Facta news w ciągu prawie dekady działalności ugruntowały swoją pozycję jako wiodące głosy w politycznym fact-checkingu i w debacie wokół dezinformacji we Włoszech, stając się dwoma najbardziej widocznymi projektami w Europie. Pagella Politica i Facta news są członkami International Fact-Checking Network (IFCN), a także jednymi z założycieli kluczowych projektów na poziomie UE mających na celu walkę z dezinformacją, w tym EDMO, IDMO i EFCSN. Pagella Politica i Facta news są również aktywne w działaniach związanych z umiejętnością korzystania z mediów w szkołach, uniwersytetach i innych ośrodkach edukacyjnych we Włoszech.

Download Report Signatory PagellaPolitica / Facta.news , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.