styczeń 2023 r.

Faktograf

Faktograf – Association for the Informed Public jest stowarzyszeniem non-profit, które wydaje Faktograf.hr – internetowy punkt medialny specjalizujący się w sprawdzaniu faktów w Chorwacji.

 

Faktograf jest zweryfikowanym członkiem International Fact-Checking Network, aktywnym uczestnikiem tworzenia European Fact-Checking Standards Network oraz członkiem założycielem SEE Check – sieci 6 fact-checkerów w Europie Południowo-Wschodniej.

Faktograf jest zarejestrowany jako publikacja elektroniczna w Agencji Mediów Elektronicznych w Chorwacji.

Faktograf jest zainteresowany polityką publiczną dotyczącą dezinformacji i dezinformacji, przejrzystości i dostępu do danych i wiedzy, dobrego rządzenia i demokracji, a także środowiskiem sprzyjającym rozwojowi dziennikarstwa w interesie publicznym i jako taki jest zarejestrowany w Rejestrze służącym przejrzystości pod numerem ID 521295644592-54.

Faktograf jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji od 15 czerwca 2022 roku.

 

Faktograf.hr ma cztery konkretne działy i to są ich dane produkcyjne:

 • Pod povećalom/Focused zapewnia głębokie raportowanie i analizę ważnych kwestii
  • 1-31 stycznia 2023 r.: 6 artykułów
  • 1 sierpnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r.: 47 artykułów
 • Razotkriveno/Exposed publikuje obalenia dezinformacji rozpowszechnianych na portalach społecznościowych (poprzez program Meta’s Third Party Fact-Checking)
  • 1-31 stycznia 2023 r.: 41 artykułów
  • 1 sierpnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r.: 248 artykułów
 • Ocjena točnosti/Accuracy check jest poświęcona sprawdzaniu faktów i rozliczaniu polityków i innych interesariuszy za ich publiczne wypowiedzi,
  • 1-31 stycznia 2023 r.: 9 artykułów
  • 1 sierpnia 2022 r. – 31 stycznia 2023 r.: 47 artykułów
 • Pitali ste/You asked dostarcza naszym czytelnikom artykuły na tematy i zagadnienia, o których chcą wiedzieć więcej – od sprawdzania faktów w wypowiedziach politycznych po obalanie aktualnych kryzysów.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy (1 sierpnia 2022 – 31 stycznia 2023) Faktograf zarejestrował 7 istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych dziennikarzy.

Jeśli chodzi o dane dotyczące zasięgu strony internetowej Faktograf.hr, mamy dostęp do danych Google Analytics od 1 sierpnia 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. pokazujących:

 • Odsłony: 542,300
 • Użytkownicy: 342,973
 • Kraj – Chorwacja: 267 724
 • Język:
  • hr-hr: 134 553 (39,23% całości)
  • hr: 62 183 (18,13% całości)

19 grudnia 2022 roku przestaliśmy korzystać z Google Analytics w celu spełnienia wymogów GDPR i zaczęliśmy testować potencjalne narzędzia przyjazne GDPR, aby móc je wykorzystać w przyszłości do raportowania.

Na początku 2023 roku zespół Faktografu liczył 14 osób(Impressum tutaj), zorganizowanych tak, by swobody i obowiązki redakcyjne gwarantował statut newsroomu(dostępny tutaj).

Download Report Signatory Faktograf , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.