styczeń 2023 r.

DoubleVerify

DoubleVerify („DV”) (NYSE: DV) jest wiodącą platformą oprogramowania do pomiaru i analizy mediów cyfrowych. Naszą misją jest uczynienie ekosystemu reklamy cyfrowej silniejszym, bezpieczniejszym i pewniejszym, a tym samym zachowanie uczciwej wymiany wartości pomiędzy kupującymi i sprzedającymi media cyfrowe. Setki reklamodawców z listy Fortune 500 korzysta z naszych bezstronnych danych i analiz, aby podnieść jakość i skuteczność kampanii oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji w reklamę cyfrową – na całym świecie. Dowiedz się więcej na stronie www.doubleverify.com.

Download Report Signatory DoubleVerify , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.