styczeń 2023 r.

Who Targets Me

Who Targets Me pracuje nad zrozumieniem i raportowaniem na temat wykorzystania reklamy politycznej online. Opowiadamy się za przejrzystym, odpowiedzialnym wykorzystaniem reklamy politycznej, współpracując w tym zakresie z partiami i kandydatami, platformami, rządami i regulatorami. Prowadzimy również badania pierwotne i tworzymy narzędzia, które pomagają osobom prywatnym i innym badaczom zrozumieć powszechność, charakter i wpływ reklamy politycznej online.

Pobierz Raport Sygnatariusz Who Targets Me , Zobowiązania Wszystkie
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.