styczeń 2023 r.

Demagog

Stowarzyszenie Demagog to pierwsza polska organizacja fact-checkingowa. Od 2014 roku działania Demagoga skupiają się na weryfikacji wypowiedzi polityków, fałszywych informacji w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się fake newsów w mediach społecznościowych. Naszym głównym celem jest poprawa jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom bezstronnych i rzetelnych informacji.

Od maja 2019 roku stowarzyszenie jest członkiem International Fact-Checking Network i partnerem programu Third-Party Fact-Checking Meta. Jesteśmy również częścią społeczności fact-checkingowej European Digital Media Observatory (EDMO).

Jesteśmy członkiem konsorcjum prowadzącego projekt European Fact-Checking Standards Network, którego celem jest zbudowanie ram instytucjonalnych dla europejskiej społeczności fact-checkingu.

Pobierz Raport Sygnatariusz Demagog , Zobowiązania Wszystkie
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.
Wszystkie
Przepraszam, nic nie znaleziono
Wpisz lub wybierz zobowiązanie.