januari 2023

Globsec

GLOBSEC is een toonaangevende niet-gouvernementele denktank in Midden-Europa die zich inzet voor meer veiligheid, welvaart en duurzaamheid in Europa en de rest van de wereld. Haar missie is de toekomst te beïnvloeden door nieuwe ideeën en oplossingen te genereren voor een betere en veiligere wereld.

De missie van het Centrum voor Democratie en Veerkracht van GLOBSEC, waarvoor de ondertekening van deze code relevant is en dat de verbintenissen en maatregelen zal uitvoeren, is het beschermen van fundamentele democratische waarden en processen door nieuwe ideeën te genereren, creatieve oplossingen aan te reiken en relevante belanghebbenden te betrekken om positieve veranderingen in de richting van veerkrachtigere democratieën in een digitaal tijdperk te stimuleren. Dit gebeurt door onderzoek te verrichten op het gebied van informatieoperaties, hybride bedreigingen, verkiezingsinterferentie, regulering van sociale media en transparantie en door aanbevelingen te doen aan een reeks belanghebbenden. Na het identificeren van kwetsbare plekken voert het programma innovatieve activiteiten uit om op de meest praktische manier bij te dragen aan de veerkracht van democratieën.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.