Jannar 2023

Reporters without Borders (RSF)

Reporters Without Borders (RSF) hija organizzazzjoni internazzjonali mingħajr skop ta’ qligħ li taħdem biex tiddefendi u tippromwovi l-libertà, il-pluraliżmu u l-indipendenza tal-ġurnaliżmu. Ħidma għal aktar minn 30 sena, RSF għandha 14-il uffiċċju madwar id-dinja, netwerk ta’ korrispondenti f’134 pajjiż u status konsultattiv man-Nazzjonijiet Uniti, il-Kunsill tal-Ewropa, l-Organisation Internationale de la Francophonie u l-Kummissjoni Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli.
L-RSF taħdem f’kull qasam u tkopri firxa wiesgħa ta’ attivitajiet bħal interventi fuq il-post, advocacy, missjonijiet ta’ investigazzjoni, u inizjattivi ewlenin biex tinbidel il-kors tal-liġi internazzjonali. L-azzjoni tagħna tinkludi notevolment li nappellaw lill-gvernijiet, lill-organizzazzjonijiet internazzjonali u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jiddenunzjaw kwalunkwe attakk fuq il-libertà tal-informazzjoni u l-libertà tal-istampa. L-RSF tifformula wkoll rakkomandazzjonijiet legali lill-Istati u lill-korpi internazzjonali, u taġixxi għall-adozzjoni ta’ standards aktar protettivi.

Download Report Signatory Reporters without Borders (RSF) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.