Jannar 2023

PagellaPolitica / Facta.news

Pagella Politica u l-aħbarijiet Facta stabbilixxew lilhom infushom, fi kważi għaxar snin ta’ attività, bħala vuċijiet ewlenin fil-verifika tal-fatti politiċi u fid-dibattitu dwar id-diżinformazzjoni fl-Italja, u saru tnejn mill-aktar proġetti viżibbli fl-Ewropa. Pagella Politica u l-aħbarijiet Facta huma membri tan-Netwerk Internazzjonali għall-Iċċekkjar tal-Fatti (IFCN), u fost il-fundaturi ta’ proġetti ewlenin fil-livell tal-UE mmirati biex jindirizzaw id-diżinformazzjoni, inklużi EDMO, IDMO u EFCSN. Pagella Politica u l-aħbarijiet Facta huma attivi wkoll f’azzjonijiet ta’ litteriżmu medjatiku fl-iskejjel, universitajiet u ċentri edukattivi oħra fl-Italja.

Download Report Signatory PagellaPolitica / Facta.news , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.