Jannar 2023

Maldita.es

Maldita.es hija pjattaforma ġurnalistika indipendenti ffukata fuq il-kontroll tad-diżinformazzjoni u d-diskors pubbliku permezz ta’ tekniki ta’ verifika tal-fatti u ġurnaliżmu tad-data. Aħna organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ bi tliet għanijiet ewlenin: li nissorveljaw u nikkontrollaw id-diskors politiku u nippromwovu t-trasparenza fl-istituzzjonijiet pubbliċi u privati; biex jivverifikaw u jiġġieldu kontra l-informazzjoni ħażina; u li jippromwovi l-litteriżmu medjatiku u l-għodod teknoloġiċi sabiex tinħoloq komunità konxja li tista’ tiddefendi ruħha mid-diżinformazzjoni u l-gideb fl-oqsma kollha.

Download Report Signatory Maldita.es , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.