Jannar 2023

Globsec

GLOBSEC huwa think-tank mhux governattiv ewlieni bbażat fl-Ewropa Ċentrali impenjat li jsaħħaħ is-sigurtà, il-prosperità u s-sostenibbiltà fl-Ewropa u fid-dinja kollha. Il-missjoni tagħha hija li tinfluwenza l-futur billi tiġġenera ideat u soluzzjonijiet ġodda għal dinja aħjar u aktar sigura.

Il-missjoni taċ-Ċentru għad-Demokrazija u r-Reżiljenza ta’ GLOBSEC, li għalih l-iffirmar ta’ dan il-Kodiċi huwa rilevanti u li se jkun qed jimplimenta l-Impenji u l-Miżuri, hija li jipproteġi l-valuri u l-proċessi demokratiċi fundamentali billi jiġġenera ideat ġodda, jipprovdi soluzzjonijiet kreattivi u jimpenja ruħu rilevanti. partijiet interessati biex imexxu bidla pożittiva lejn demokraziji aktar reżiljenti f’era diġitali. Dan jinkiseb billi ssir riċerka fl-oqsma tal-operazzjonijiet tal-informazzjoni, it-theddid ibridu, l-interferenza tal-elezzjonijiet, ir-regolamentazzjoni tal-midja soċjali u t-trasparenza u billi tipprovdi rakkomandazzjonijiet lil firxa ta’ partijiet interessati. Wara li identifika postijiet fraġli, il-programm iwettaq attivitajiet innovattivi biex jikkontribwixxi għar-reżiljenza tad-demokraziji bl-aktar mod prattiku.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.