2023. gada janvāris

Who Targets Me

Who Targets Me strādā, lai izprastu un ziņotu par tiešsaistes politiskās reklāmas izmantošanu. Mēs iestājamies par pārredzamu un atbildīgu politiskās reklāmas izmantošanu, sadarbojoties ar partijām un kandidātiem, platformām, valdībām un regulatoriem šajā jomā. Mēs arī veicam primāros pētījumus un izstrādājam rīkus, lai palīdzētu cilvēkiem un citiem pētniekiem izprast tiešsaistes politiskās reklāmas izplatību, raksturu un ietekmi.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.