2023. gada janvāris

Reporters without Borders (RSF)

“Reportieri bez robežām” (RSF) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt un veicināt žurnālistikas brīvību, plurālismu un neatkarību. RSF darbojas jau vairāk nekā 30 gadus, tai ir 14 biroji visā pasaulē, korespondentu tīkls 134 valstīs un konsultatīvais statuss Apvienoto Nāciju Organizācijā, Eiropas Padomē, Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā un Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijā.
RSF darbojas visās jomās un veic plašu darbību klāstu, piemēram, intervences uz vietas, interešu aizstāvība, izmeklēšanas misijas un nozīmīgas iniciatīvas, lai mainītu starptautisko tiesību normas. Mūsu rīcība jo īpaši ietver aicinājumu valdībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņēmējiem nosodīt jebkādus uzbrukumus informācijas un preses brīvībai. RSF arī izstrādā juridiskus ieteikumus valstīm un starptautiskajām organizācijām un rīkojas, lai tiktu pieņemti stingrāki aizsardzības standarti.

Download Report Signatory Reporters without Borders (RSF) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.