2023. gada janvāris

Newsback

Newsback ir uzņēmums, kas nodrošina pret viltojumiem drošus satura reģistrus plašsaziņas līdzekļiem un organizācijām, pateicoties visaptverošai drukāto izdevumu, radio, televīzijas un tīmekļa pārraudzībai apvienojumā ar augstas kvalitātes atpazīšanas tehnoloģiju, izmantojot mākslīgo intelektu. Newsback tehnoloģija atbalsta ideju, ka jebkurš radītais saturs ir unikāls. Visam saturam jābūt izsekojamam no tā izcelsmes, izmantošanas un izplatīšanas brīža. Turklāt ir jābūt viegli identificējams, ja ar saturu, iespējams, ir manipulēts. Izpratne par informācijas hronoloģiju sniedz lielāku pārliecību par tās avotu. Tas ļauj plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem un sabiedriskajām organizācijām, kā arī ikvienam pilsonim veidot labāku spriedumu un pieņemt pamatotākus lēmumus par skatāmo informāciju.

Download Report Signatory Newsback , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.