2023. gada janvāris

Maldita.es

Maldita.es ir neatkarīga žurnālistikas platforma, kas koncentrējas uz dezinformācijas un publiskā diskursa kontroli, izmantojot faktu pārbaudes un datu žurnālistikas metodes. Mēs esam bezpeļņas organizācija ar trim galvenajiem mērķiem: uzraudzīt un kontrolēt politisko diskursu un veicināt pārredzamību valsts un privātajās iestādēs; pārbaudīt un apkarot dezinformāciju; veicināt mediju lietotprasmi un tehnoloģiskos rīkus, lai veidotu apzinīgu sabiedrību, kas spēj aizsargāties pret dezinformāciju un meliem visās jomās.

Download Report Signatory Maldita.es , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.