2023 m. sausio mėn.

Who Targets Me

„Who Targets Me” siekia suprasti, kaip naudojama internetinė politinė reklama, ir apie tai pranešti. Pasisakome už skaidrų ir atsakingą politinės reklamos naudojimą, bendradarbiaujame su partijomis ir kandidatais, platformomis, vyriausybėmis ir reguliavimo institucijomis. Taip pat atliekame pirminius tyrimus ir kuriame priemones, padedančias asmenims ir kitiems tyrėjams suprasti internetinės politinės reklamos paplitimą, pobūdį ir poveikį.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.