Siječanj 2023

PagellaPolitica / Facta.news

Pagella Politica i Facta vijesti etablirali su se, u gotovo desetljeću djelovanja, kao vodeći glasovi u političkoj provjeri činjenica i u raspravi o dezinformacijama u Italiji, postavši dva najvidljivija projekta u Europi. Pagella Politica i Facta news članice su Međunarodne mreže za provjeru činjenica (IFCN) i među osnivačima ključnih projekata na razini EU usmjerenih na borbu protiv dezinformacija, uključujući EDMO, IDMO i EFCSN. Vijesti Pagella Politica i Facta također su aktivne u akcijama medijskog opismenjavanja u školama, sveučilištima i drugim obrazovnim centrima u Italiji.

Download Report Signatory PagellaPolitica / Facta.news , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.