Siječanj 2023

VOST Europe

VOST Europe, koju zakonski zastupa VOST Portugal – Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência , je federacija VOST-a (Virtual Operations Support Teams) u Europi, koja predstavlja više od 2000 digitalnih volontera u europskom prostoru. Od aktivnosti koje provode ovi timovi, a koje su relevantne za Kodeks prakse, izdvajamo praćenje društvenih mreža, razotkrivanje dezinformacija i dezinformacija u gotovo stvarnom vremenu, razvoj projekata medijskog i digitalnog opismenjavanja te provjeru činjenica.

Preuzmi Potpisnik izvješća VOST Europe , Obveze sv
svi
Nažalost, ništa nije pronađeno
Upišite ili odaberite obvezu.
svi
Nažalost, ništa nije pronađeno
Upišite ili odaberite obvezu.
svi
Nažalost, ništa nije pronađeno
Upišite ili odaberite obvezu.
svi
Nažalost, ništa nije pronađeno
Upišite ili odaberite obvezu.
svi
Nažalost, ništa nije pronađeno
Upišite ili odaberite obvezu.