Eanáir 2023

Maldita.es

Is ardán iriseoireachta neamhspleách é Maldita.es atá dírithe ar dhífhaisnéis agus dioscúrsa poiblí a rialú trí theicnící seiceála fíricí agus iriseoireachta sonraí. Is eagraíocht neamhbhrabúis sinn a bhfuil trí phríomhchuspóir aici: monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar dhioscúrsa polaitiúil agus trédhearcacht a chur chun cinn in institiúidí poiblí agus príobháideacha; chun faisnéis mhícheart a fhíorú agus a chomhrac; agus litearthacht sna meáin agus uirlisí teicneolaíochta a chur chun cinn chun pobal feasach a chruthú a bheidh in ann é féin a chosaint ó mhífhaisnéis agus bréaga i ngach réimse.

Íoslódáil an tuarascáil sínitheoir Maldita.es , Tiomantais Uile
Gach
Tá brón orm, níor aimsíodh aon rud
Cineál nó roghnaigh gealltanas.
Gach
Tá brón orm, níor aimsíodh aon rud
Cineál nó roghnaigh gealltanas.
Gach
Tá brón orm, níor aimsíodh aon rud
Cineál nó roghnaigh gealltanas.
Gach
Tá brón orm, níor aimsíodh aon rud
Cineál nó roghnaigh gealltanas.