jaanuar 2023

Who Targets Me

Who Targets Me töötab selle nimel, et mõista poliitilist internetireklaami kasutamist ja selle kohta aru anda. Me propageerime poliitilise reklaami läbipaistvat ja vastutustundlikku kasutamist, tehes sel teemal koostööd erakondade ja kandidaatide, platvormide, valitsuste ja reguleerivate asutustega. Samuti viime läbi esmaseid uuringuid ja koostame vahendeid, mis aitavad üksikisikutel ja teistel teadlastel mõista poliitilise internetireklaami levikut, olemust ja mõju.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.