Ιανουάριος 2023

Who Targets Me

Το Who Targets Me εργάζεται για την κατανόηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις χρήσεις της διαδικτυακής πολιτικής διαφήμισης. Υποστηρίζουμε τη διαφανή και υπεύθυνη χρήση της πολιτικής διαφήμισης, συνεργαζόμενοι με κόμματα και υποψηφίους, πλατφόρμες, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές για το θέμα αυτό. Διεξάγουμε επίσης πρωτογενή έρευνα και δημιουργούμε εργαλεία για να βοηθήσουμε ιδιώτες και συναδέλφους ερευνητές να κατανοήσουν την επικράτηση, τη φύση και τον αντίκτυπο της διαδικτυακής πολιτικής διαφήμισης.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.