Ιανουάριος 2023

VOST Europe

Η VOST Europe, νομίμως εκπροσωπούμενη από
VOST Portugal – Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência
, είναι μια ομοσπονδία των VOST (Virtual Operations Support Teams) στην Ευρώπη, που εκπροσωπεί περισσότερους από 2000 ψηφιακούς εθελοντές στον ευρωπαϊκό χώρο. Από τις δραστηριότητες που εκτελούν οι ομάδες αυτές, οι οποίες είναι σχετικές με τον κώδικα ορθής πρακτικής, επισημαίνουμε την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτύων, την αποδόμηση της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την ανάπτυξη προγραμμάτων για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και την ψηφιακή παιδεία και τον έλεγχο των γεγονότων.

Download Report Signatory VOST Europe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.