Ιανουάριος 2023

Reporters without Borders (RSF)

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται για την υπεράσπιση και την προώθηση της ελευθερίας, του πλουραλισμού και της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφίας. Δουλεύοντας για περισσότερα από 30 χρόνια, το RSF διαθέτει 14 γραφεία σε όλο τον κόσμο, ένα δίκτυο ανταποκριτών σε 134 χώρες και συμβουλευτικό καθεστώς με τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας και την Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών.
Η RSF εργάζεται σε όλα τα εδάφη και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως παρεμβάσεις στο πεδίο, συνηγορία, αποστολές έρευνας και σημαντικές πρωτοβουλίες για την αλλαγή της πορείας του διεθνούς δικαίου. Η δράση μας περιλαμβάνει κυρίως την έκκληση προς τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τους φορείς λήψης αποφάσεων να καταγγείλουν κάθε επίθεση στην ελευθερία της πληροφόρησης και την ελευθερία του Τύπου. Η RSF διατυπώνει επίσης νομικές συστάσεις προς τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς και ενεργεί για την υιοθέτηση πιο προστατευτικών προτύπων.

Download Report Signatory Reporters without Borders (RSF) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.