Ιανουάριος 2023

The Bright App

Η Bright υποβάλλει την έκθεσή της σχετικά με τις δεσμεύσεις της προς επανεξέταση στους άλλους υπογράφοντες. Σημειώστε ότι επί του παρόντος διακόπτουμε τις πλήρεις λειτουργίες της εφαρμογής ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα κατασκευή.

Download Report Signatory The Bright App , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.