Ιανουάριος 2023

Newsback

Η Newsback είναι μια εταιρεία που παρέχει απαραβίαστα μητρώα περιεχομένου για τα μέσα ενημέρωσης και τους οργανισμούς, χάρη στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση των έντυπων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών μέσων σε συνδυασμό με την τεχνολογία αναγνώρισης υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη σε κλίμακα. Η τεχνολογία Newsback υποστηρίζει την ιδέα ότι κάθε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί είναι μοναδικό. Όλο το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο από την προέλευσή του και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης και της διάδοσής του. Θα πρέπει επίσης να είναι εύκολο να εντοπιστεί πότε το περιεχόμενο έχει ενδεχομένως παραποιηθεί. Η κατανόηση της χρονολογίας των πληροφοριών παρέχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πηγή τους. Επιτρέπει στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και στους δημόσιους οργανισμούς, καθώς και σε κάθε πολίτη, να σχηματίζουν καλύτερη κρίση και να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις πληροφορίες που βλέπουν.

Download Report Signatory Newsback , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.