Ιανουάριος 2023

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe)

Το IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) είναι η ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που εκπροσωπεί το ευρύ οικοσύστημα της ψηφιακής διαφήμισης και του μάρκετινγκ, με 25 εθνικές ενώσεις των οποίων τα 5.000+ μέλη περιλαμβάνουν διαφημιστές, οργανισμούς, εκδότες και εταιρείες τεχνολογίας. Με πάνω από 90 εταιρείες στα άμεσα μέλη της και μέσω των εθνικών ΔΟΠ και των εταιρειών μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και μάρκετινγκ, η αποστολή της είναι να ηγείται της πολιτικής εκπροσώπησης και να προωθεί τη συνεργασία του κλάδου για την παροχή πλαισίων, προτύπων και βιομηχανικών προγραμμάτων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Η IAB Europe αναγνωρίζει την πρόκληση της παραπληροφόρησης και πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι προς το κοινό μας συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι το ψηφιακό οικοσύστημα θα συνεχίσει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και απόψεις με όρους προσιτούς και προσιτούς σε όλους τους πολίτες.

Download Report Signatory IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.