Ιανουάριος 2023

Globsec

Η GLOBSEC είναι μια κορυφαία μη κυβερνητική δεξαμενή σκέψης με έδρα την Κεντρική Ευρώπη, η οποία δεσμεύεται να ενισχύσει την ασφάλεια, την ευημερία και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποστολή της είναι να επηρεάσει το μέλλον δημιουργώντας νέες ιδέες και λύσεις για έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο.

Η αποστολή του Κέντρου για τη Δημοκρατία και την Ανθεκτικότητα της GLOBSEC, για το οποίο είναι σημαντική η υπογραφή του παρόντος κώδικα και το οποίο θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις και τα μέτρα, είναι να προστατεύει τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες και διαδικασίες μέσω της παραγωγής νέων ιδεών, της παροχής δημιουργικών λύσεων και της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση θετικών αλλαγών προς την κατεύθυνση πιο ανθεκτικών δημοκρατιών στην ψηφιακή εποχή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διεξαγωγή ερευνών στους τομείς των επιχειρήσεων πληροφόρησης, των υβριδικών απειλών, της παρέμβασης στις εκλογές, της ρύθμισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφάνειας και με την παροχή συστάσεων σε μια σειρά ενδιαφερόμενων φορέων. Αφού εντοπίσει τα ευάλωτα σημεία, το πρόγραμμα διεξάγει καινοτόμες δραστηριότητες για να συμβάλει στην ανθεκτικότητα των δημοκρατιών με τον πλέον πρακτικό τρόπο.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.