leden 2023

Who Targets Me

Kdo na mě cílí se snaží porozumět a informovat o využívání online politické reklamy. Zasazujeme se o transparentní a zodpovědné využívání politické reklamy a spolupracujeme se stranami a kandidáty, platformami, vládami a regulačními orgány v této oblasti. Provádíme také primární výzkum a vytváříme nástroje, které pomáhají jednotlivcům i ostatním výzkumníkům porozumět rozšíření, povaze a dopadu online politické reklamy.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.