leden 2023

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe)

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) je evropská asociace, která zastupuje široký ekosystém digitální reklamy a marketingu a sdružuje 25 národních asociací, mezi jejichž více než 5000 členů patří inzerenti, agentury, vydavatelé a technologické společnosti. Jejím posláním, jehož přímým členem je více než 90 společností a členstvím v národních orgánech IAB a mediálních, technologických a marketingových společnostech, je vést politické zastoupení a podporovat spolupráci v odvětví s cílem vytvořit rámce, normy a průmyslové programy, které podnikům umožní prosperovat na evropském trhu. IAB Europe si uvědomuje problém dezinformací a věří, že v této souvislosti je v našem společném zájmu zajistit, aby digitální ekosystém i nadále poskytoval přesné informace a názory za podmínek, které jsou přístupné a dostupné všem občanům.

Download Report Signatory IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.