януари 2023 г.

Who Targets Me

Who Targets Me работи за разбиране и докладване на използването на онлайн политическа реклама. Ние се застъпваме за прозрачно и отговорно използване на политическата реклама, като работим по темата с партии и кандидати, платформи, правителства и регулаторни органи. Освен това провеждаме първични проучвания и създаваме инструменти, които помагат на хората и колегите изследователи да разберат разпространението, естеството и въздействието на онлайн политическата реклама.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.