януари 2023 г.

Vimeo

Vimeo е универсално софтуерно решение за видео, което предоставя пълния набор от инструменти за видео чрез модел „софтуер като услуга“ („SaaS“). Предоставяме цялостно решение за създаване, сътрудничество и комуникация с видео.

Днес фирмите са изправени пред значителни пречки за използване на видео, включително време, разходи, липса на технически познания и необходимост да плащат и управляват множество доставчици на софтуер. Нашият софтуер, базиран на облак, премахва тези пречки и решава основните нужди от видео.

Download Report Signatory Vimeo , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.