януари 2023 г.

Reporters without Borders (RSF)

„Репортери без граници“ (РБГ) е международна организация с нестопанска цел, която защитава и насърчава свободата, плурализма и независимостта на журналистиката. Работейки повече от 30 години, RSF има 14 бюра по света, мрежа от кореспонденти в 134 държави и консултативен статут към ООН, Съвета на Европа, Международната организация на франкофонията и Африканската комисия по правата на човека и народите.
RSF работи на всички терени и обхваща широк спектър от дейности, като интервенции на терен, застъпничество, мисии за разследване и големи инициативи за промяна на международното право. Нашите действия включват по-специално призив към правителствата, международните организации и лицата, вземащи решения, да осъдят всяко посегателство срещу свободата на информацията и свободата на печата. RSF също така формулира правни препоръки към държавите и международните органи и действа за приемането на по-защитни стандарти.

Download Report Signatory Reporters without Borders (RSF) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.