януари 2023 г.

PagellaPolitica / Facta.news

За почти десетилетие дейност Pagella Politica и Facta news се утвърдиха като водещи в проверката на политически факти и в дебата за дезинформацията в Италия, превръщайки се в два от най-видимите проекти в Европа. Pagella Politica и Facta news са членове на Международната мрежа за проверка на фактите (IFCN) и сред основателите на ключови проекти на равнище ЕС, насочени към борба с дезинформацията, включително EDMO, IDMO и EFCSN. Pagella Politica и Facta news участват активно и в акции за медийна грамотност в училища, университети и други образователни центрове в Италия.

Download Report Signatory PagellaPolitica / Facta.news , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.