януари 2023 г.

Maldita.es

Maldita.es е независима журналистическа платформа, която се фокусира върху контрола на дезинформацията и обществения дискурс чрез техники за проверка на факти и журналистически данни. Ние сме организация с нестопанска цел с три основни цели: да наблюдаваме и контролираме политическия дискурс и да насърчаваме прозрачността в публичните и частните институции; да проверяваме и да се борим срещу дезинформацията; и да насърчаваме медийната грамотност и технологичните инструменти, за да създадем осъзната общност, която може да се защити от дезинформацията и лъжите във всички области.

Download Report Signatory Maldita.es , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.